...

2D / 3D Animatie
en Motion Design

Ik ben Maarten, animator en motion designer met 16 jaar ervaring in contentcreatie. Ik maak doelgerichte en bescheiden animaties en motion designs voor onderwijs en bedrijven, die op authentieke wijze emotioneel weten te raken.

Met een achtergrond in documentaire, ervaring als editor en regisseur, en een liefde voor verhalen vertellen, kan ik op veel posities in de creatieve keten uit de voeten. Maar mijn passie ligt in de het tot leven brengen van illustraties.

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.