...

Ik ben Maarten, een animator en motion designer met 16 jaar ervaring in
contentcreatie. Ik maak doelgerichte en subtiele animaties en motion
designs voor onderwijs en bedrijven, die op authentieke wijze emotioneel
weten te raken.

Met een achtergrond in documentaire, ervaring als editor en regisseur, en een liefde voor verhalen vertellen, kan ik op veel posities in de creatieve keten uit de voeten. Maar mijn passie ligt in de het tot leven brengen van illustraties.

Ik streef ernaar om met elke animatie een verhaal te vertellen dat resoneert met het publiek, waarbij ik altijd oog houd voor detail en precisie. Mijn benadering is altijd afgestemd op de specifieke behoeften en doelen van mijn klanten, waardoor elke creatie uniek en effectief is.

Wat Ik Doe

Motion Design

Motion design is het animeren van grafische content. Zo breng ik bijvoorbeeld logo’s tot leven waarbij op de meest minimale manier ook het verhaal van het bedrijf in wordt verteld.

Animatie

Ik werk al jaren als animator voor de Kanjertraining. Samen met Digitale Klerken ontwikkelen we spannende verhalen van de 4 kanjerdieren voor de kleuterklassen van Nederland.

Editing

Ik doe het tegenwoordig niet veel meer, maar ik heb ruim 10 jaar in een donker hok zitten editen. Als editor vertel je vaak twee verhalen die samen een groter geheel worden. Ten eerste het verhaal in woord, dat kernachtig en duidelijk moet zijn, ten tweede een beeldverhaal dat groter mag zijn, authentiek en tot de verbeelding spreekt.

3D

Die term 3D kan wat verwarrend zijn. Want al snel zie je jezelf daar weer zitten in die bioscoop met dat kekke brilletje, grijpend in de lucht naar alles wat zogezegd in 3D op je af komt vliegen. Maar in de animatie wereld betekent 3D een techniek waarbij je het licht door een virtuele 3d wereld laat schijnen, en je daardoor realistische scenes en belichting krijgt

AE Template & Expressions

My secret passion, expressions schrijven voor After Effects en templates optimaliseren. Voor collega animatoren en editors pas ik graag aangekochte After Effects templates aan om ze passend te maken voor hun projecten.

Side Projects

Er loopt altijd wel een side project. En soms wordt zo’n side project tijdelijk even de main project. Gewoon omdat het leuk is. Zo richte ik een iphone in in minimale stijl, waarbij alles dat de telefoon probeert om jou af te leiden uit is geschakelt. Wil je ook zo’n telefoon inrichting? Stuur me een mailtje.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.